Dziękujemy! Znów było bezpiecznie!

Maseczki lub przyłbice na wszystkich twarzach, dystrybutory z płynem antyseptycznym chodziły niemal na okrągło! Dzięki takiej postawie wiemy, że mimo powszechnych negatywnych nastrojów, sprzedaż na cotygodniowym Pchlim Targu jest bezpieczna!